Akselsen bøyer av for Stortinget

Olje— og energidepartementet ønsker å hørepå flertallet i Stortinget som krever utbyggingsstopp i Beiarn.Dessuten vil energiminister Olav Akselsen unngå konfrontasjoner iBeiarn.