NHO-lederen vil på tinget

NHO-president Leif Frode Onarheim har sagtseg villig til å stå på Høyres nominasjonsliste foranStortingsvalget neste høst.