Justisdepartementet vil ikke forby basehopping

Justisdepartementet vil ikke forby basehopping. Det blir heller ikke aktuelt å kreve betaling for redningsoperasjoner.