Slagsmål truer asylmottakets framtid

Sammenstøtene mellom grupper av asylsøkere i Kristiansund kan føre til at asylmottaket i byen blir stengt.Kristiansunds ordfører Dagfinn Ripnes kommer til å ta opp spørsmålet om stengning med administrasjonen og formannskapet, melder NRK.