Vil senke farten på veiene

Regjeringen satser sterkt på økt sikkerhet på veiene. Senking av fartsgrenser og prikkbelastning av førerkort er noen av tiltakene.