Aviser satser på internett under streiken

Streikerammede dagsaviser ruster til kamp om internettlesere når papirutgavene stopper opp onsdag.