Høyre-strid om dødsstraff i krig

Høyre-leder Jan Petersen måtte innstendig be landsmøtet i Høyre om ikke åvedta en formulering i prinsipprogrammet som setter bom for bruk avdødsstraff i krig.