Sandnes og Stavanger «unge» byer

Sandnes og Stavanger har få innbyggere over 67 år i forhold til andre større norske byer.