Mislykket nedbygging av forsvaret

Innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg viser at nedbyggingen av Forsvaret i 1990-årene ikke har gått langt nok.