Brannvesenet rykker ut oftere

Brannvesenet rykker ut oftere enn før. Til trafikkulykker har økningen i utrykninger vært på nesten 50 prosent siden 1995.