En av fem kjenner en trygdemisbruker

Halvparten av Norges befolkning mener at det er for lett å skaffeseg sykemelding, uføretrygd, sosialhjelp eller annen offentligstøtte. En av fem sier at de kjenner noen som mottar trygd uten åha rett til det.