Stoppar ikkje effektivisering av mjølkeproduksjonen

Bønder som rasjonaliserer for å gjera mjølka billegast mogleg og produksjonen så lønnsam som mogleg skal likevel ikkje straffast.