- Stortinget gjorde dårlig jobb med forvaring

Stortingspolitikerne er enige om at reglene om minstetid og prøveløslatelse for forvaringsdømte må endres etter at to NOKAS-ranere torsdag i Høyesterett er beordret løslatt etter ti år.