Sentrumspartiene krever omfattende momsrefom

Sentrumspartiene vil kreve halv matmoms når de møter Arbeiderpartiet til budsjettforhandlinger førstkommende mandag.