Landkreditt vil bli vanlig bank

Den bondebaserte utlånsforeningen Landkreditt vil bli vanlig bank, vokse seg inn nye markeder og i sterkere grad bidra til å kutte kapitalkostnader i landbruket.