Kraftbransjen samler seg

Selskapene i kraftbransjen ønsker å framstå som mest mulig enhetlig, og har samlet seg i Energibedriftenes landsforening (EBL). Den nye landsforeningen vil være operativ fra 1. januar 2001.