Rogfast sprekker med milliardbeløp

Tallknusere kritiserer milliardsprekk, uvanlig høye bompriser, lang nedbetalingstid og umodne regnestykker og planer for Rogfast.

Det vil koste 16-20 milliarder å gjøre Rogfast om fra illustrasjoner, som her fra Laupland på Bokn, til en realitet, ifølge ny rapport.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det kommer fram i rapporten som Aftenbladet har fått innsyn i.

Eksterne kvalitetssikrere har gått gjennom milliardprosjektet på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Likevel sier Roy Steffensen (Frp) i finanskomiteen på Stortinget at det nå bare er å få kvernet dette raskt gjennom i departementet og begynne å grave.

– Ferjefri E39 har topp prioritet hos oss, sier Steffensen.

Les også

Solvik-Olsen lover penger til Rogfast

Milliardsprekk

Den tidligere varaordføreren på Kvitsøy trosser dermed følgende milliardsprekk:

I 2007 var investeringskostnaden beregnet til 4,5-6,5 milliarder.

Ifølge kvalitetssikringen (KS2) av Rogfast er prisen nå, med 85 prosent sannsynlighet, antatt å bli 20,1 milliarder (2016-kroner). Dette er også anbefalt kostnadsramme inkludert en viss usikkerhet.

Med 50 prosent sannsynlighet antas kostnaden å bli 16,6 milliarder, innenfor en maksimalt disponibel styringsramme.

I gjeldende Nasjonal transportplan er kostnaden 12,2 milliarder (beregnet 1. januar 2013). I januar i år var Vegvesenets anslag på 14,7-16,2 milliarder.

Tallknuserne konstaterer at estimatet økte betydelig gjennom selve kvalitetssikringsperioden: "Dette er etter vår mening et uttrykk for at kostnadsestimatet ved oppstart av KS 2 ikke har hatt den modenhet man må forvente", heter det i rapporten.

Les også

Kommuner frikjent for Rogfast-forsinkelser

Les også

Rogfast-plan endres på Kvitsøy

– Igjen får vi et stort samferdselsprosjekt der kostnadene øker i milliardklassen. Nå begynner det å bli et mønster her, sier 1. nestleder Eirik Sivertsen (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han kritiserte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for at Norge sprenger kostnadsestimater og ikke innfrir EUs minstekrav for sikring av utvalgte tunneler tidsnok.

Tidligere i år har Aftenbladet omtalt milliardsprekk for bussveiprosjektet, en samfunnsøkonomisk ulønnsom bompengepakke med Transportkorridor vest, bussvei og sykkelstamvei - en sykkelstamvei til nesten 100.000 kroner per meter.

– At kostnadene sprekker i samferdselsprosjekter, er ikke noe som først begynte med denne regjeringen, men om Arbeiderpartiet nå ønsker å regne mer på prosjektet fordi det ser ut til å bli dyrere, så er det lite klokt og vil bare føre til høyere kostnader. Her er det bare til å starte opp gravemaskinene og få det gjort, svarer Steffensen.

Les også

Rogfast-garanti med forbehold

Les også

Prekvalifisering for Rogfast er avlyst

Eirik Sivertsen (Ap)

Smertegrense i bommen?

Analysen viser at Rogfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt med 9,3 milliarder når bomtaksten settes til 330 kroner.

Men det nivået gir bare 46 prosent sannsynlighet for nedbetalt anlegg over 20 år. Utvides bompengeperioden med nye fem år, øker sannsynligheten for å nedbetale anlegget til 73 prosent.

Dersom bomprisen øker til 440 kroner, stiger sjansen for nedbetaling i løpet av 20 år til 80 prosent.

Tallknuserne mener det er nødvendig å sette bomtaksten til 330 kroner for å finansiere de samlede kostnadene – selv om de kaller dette "uvanlig høye bomsatser".

Les også

Rogfast er på vei til retten

– Er bilister villig til å betale 330 eller 440 kroner når Rogfast kan åpne i 2025, Sivertsen?

– Det gjenstår å se. Jeg tror det er en smertegrense et sted. Det må de som er berørte av prosjektet fortelle hvor er. Lokale og regionale myndigheter skal gi sin tilslutning til bompengeopplegget siden det er en forutsetning at de påtar seg garantiansvar lokalt, sier Sivertsen.

– Bompengeandelen som nevnes her, er basert på rød-grønne forutsetninger og viser hva vi kunne regnet med å betale med dem. Jeg forventer økt statlig bidrag og lavere takster enn hva som nevnes her, i tråd med hva de fire borgerlige partiene har lovet i samarbeidsavtalen, svarer Steffensen.

Til tross for at «skeptikerne i opposisjonspartiene, lokale ordførere og Aftenbladet» ifølge Steffensen gjorde sitt ytterste for å så tvil om Kvitsøy-armen, konstaterer han at det nå er fastslått at armen både øker lønnsomheten og reduserer anleggsperioden på grunn av mer effektiv tunneldriving.

Les også

Ordfører frykter Rogfast-tunnel ryker

Les også

Slik ryker Rogfast-planen

Geir Pollestad (Sp) krever at staten blar opp milliardbeløp for å senke bomtakstene.

Stortinget venter på saken

– Nå ligger alt til rette for at saken blir fremmet før jul for Stortinget, sier næringskomitéleder Geir Pollestad (Sp).

– Umiddelbart kan jeg ikke se noen røde lamper. Det er ingenting her som tilsier at saken ikke kan legges fram for Stortinget før jul.

– Milliardsprekk, for dårlig planlagt, for liten stab, for lavt kostnadsanslag?

– Ketil Solvik-Olsen (Frp) må bare håndtere dette slik at prosjektet kommer på skinner framover. Det er ansvaret som Samferdselsdepartementet har. Da bør han heller øke den statlige finansieringsandelen enn å ty til refusjonsordninger, sier Pollestad.

– Det som er spennende nå, er hvilket nivå regjeringen velger å legge seg på når det gjelder bompenger. Det framgår veldig klart at dersom man øker det statlige bidraget, vil man få en større samfunnsøkonomisk lønnsomhet og en mer stødig finansieringsplan. Signalene er at andelen minst skal utgjøre momsen i prosjektet, altså en fjerdedel.

– Tror du statens andel blir så stor?

– Nei, men det er hva Solvik-Olsen har sagt, svarer Pollestad.

Slik er området ved tunnelmunningen på Bokn planlagt.

Tina Bru (H) forsikrer at hun vil henge på Samferdselsdepartementet fram til de legger fram proposisjonen.

– Det er flott at en ny milepæl for dette prosjektet nå er nådd, og at kvalitetssikringen viser at prosjektet er fullt ut gjennomførbart. Det viktigste nå er å få prosjektet raskt gjennom Stortinget og sette i gang, sier hun.

– Bomtakstene som skisseres er høye, men det er fullt mulig at de kan bli lavere. For det første er de beregnet på 5,5 prosent rente. Den reelle lånerenten blir langt lavere, og regjeringen har nå åpnet for at man kan bruke en rente som er mer realistisk, slik at takstene kan reduseres. Dessuten vet vi at trafikkveksten ofte blir større enn ventet på fergeavløsningsprosjekter, slik at prosjektet betales ned tidligere. Det tredje er at når tunnelen åpner i 2025, skal alle nye biler være nullutslippsbiler – da må de også betale for seg, og det øker betalingsgrunnlaget, sier Bru.

– Prosjektet er fortsatt samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det viktigste er å ha god kontroll på kostnadene til slutt, konkluderer hun.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) forbereder nå Rogfast-saken for Stortinget.

Stor interesse fra entreprenører

Fremdriftsplanen kritiseres som "umoden sammenlignet med hva man kan forvente i et forprosjekt", blant annet grunnet urealistisk tidspunkt for anleggsstart med hensyn til tidspunkt for utlysning av anbud.

Ifølge framdriftsplanen kan prosjektet igangsettes i første halvår i 2017 dersom Stortinget godkjenner Rogfast i år. Da kan Rogfast ferdigstilles i løpet av 2024/2025.

Prosjektet er planlagt gjennomført med en byggetid på sju-åtte år. Driving av Boknafjordtunnelen på 26,7 kilometer vil være den tidskritiske hovedaktiviteten, ifølge rapporten.

En markedsanalyse indikerer at interessen og prestisjen rundt et slikt prosjekt er betydelig og at det derfor må kunne forventes å oppnå en reell konkurranse mellom de største riksdekkende entreprenører samt enkelte utenlandske aktører om Rogfast-kontrakter.

Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal viser til Samferdselsdepartementet for kommentarer.

Departementet besvarte ikke Aftenbladets henvendelse innen publiseringsfristen.

Publisert:
 1. Eirik Sivertsen
 2. Geir Pollestad
 3. Samferdselsdepartementet
 4. Nasjonal Transportplan
 5. Tina Bru

Mest lest akkurat nå

 1. E39 kan forbli stengt i Randaberg store deler av dagen

 2. Ferde vil øke bomtakstene på Nord-Jæren

 3. Rundt 15 prosent av kvinner har syndromet. – De fleste vet det ikke

 4. Jordskjelv har krevd liv på Kreta

 5. Det moren hørte gjennom døren avdekket et pedofilt nettverk gjennom 20 år

 6. 2000–4000 små barn kan bli innlagt i Norge i vinter, tror FHI