- Riktig med stopp i nedbyggingen av psykiatriplasser

Rådet for psykisk helse er fornøyd med at helseminister Ansgar Gabrielsen har beordret alle de fem regionale helseforetakene å stanse nedbyggingen av psykiatritilbudene.