- Skjulte seg i buskene

Politiet viser stor interesse for området der to gutar vart observerte drapsmorgonen. Gutane skal ha skjult seg i krattskogen.