Deponeringsforbud kan kutte klimautslipp

SFT foreslår ovenfor Miljøverndepartementet å forby deponering av biologisk nedbrytbart materiale som papir, trevirke og matavfall.