15 fortsatt savnet

Hovedredningsentralen for Sør-Norge (HRS) avsluttet i ettermiddagkoordineringen av redningsaksjonen etter «Rocknes»-havariet iVatlestraumen.