Påstand om ti måneder fengsel etter Bjorli-ulykken

Aktor har lagt ned påstand om ubetinget fengsel i ti måneder for tråkkemaskin-sjåføren på Bjorli. Forsvareren, advokat Harald Stabell, påsto full frifinnelse.