- Losen gjorde feil

— Losen burde visst nøyaktig hvor sterk strømmen i Vatlestraumenvar. Han burde også ført et så stort skip som «Rocknes» midt ileia, ikke «litt styrbord for midten».