90 år siden Gran fløy over Nordsjøen

Tryggve Grans flytur over Nordsjøen i 1914 står som et symbol pånorske prestasjoner. Det sa sønnen Hermann Gran under gårsdagensfeiring i Klepp.