- Rabatt også med økte bompriser

Rabattordningen for bomavgiften på Nord-Jæren skal videreføres. I dag er den på inntil 50 prosent med autopass.