-Lag barn på Sjoa og vinn gris

Innbyggerne i Sjoa i Gudbrandsdalen vil bli flere. De lansererkonkurransen " Årets sengevarmer" med gris i premie til dem somlager flest barn i bygda.