Politikvinne siktet for underslag av 850.000 kroner