Åpner for rettslig søksmål

Stortingspolitikerne åpner for at pionerdykkerne kan ta imot kompensasjon og fortsatt gå til erstatningssak.