Saksøker Staten

Knut A. Braa saksøker Staten for de psykiske lidelsene han pådro seg under militærtjenesten i Libanon