Vil kreve konsesjonsplikt for bomstasjoner

Datatilsynet mener personverninteresser krenkes når det ikke finnesreelle valgmuligheter for bilister som ikke ønsker å legge igjenelektroniske spor når de kjører gjennom bomringene i Tønsberg ogBergen.