Høyesterett avviser sykehusdrap-anken

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist Riksadvokatens anke over dommen mot den 21 år gamle hovedtiltalte kvinnen i sykehusdrapssaken i Arendal.