Sinte lærere ga KS strykkarakter

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland er imot offentliggjøring av karakterer, men tirsdag gjorde hun et unntak for én elev. Hun gir Kommunenes Sentralforbund (KS) strykkarakter.