Kristne aviser vinner på opplagsbasert støtte

Opplagstall er foreslått lagt til grunn i ny fordeling av støtten til publikasjoner. Morgenbladet og Ny Tid fortviler over kutt. Samtidig økes støtten til kristne aviser.