Rusmisbrukere i Oslo får gatehospital

Et gatehospital for rusmisbrukere åpner 15. desember i Oslo sentrum.