Redningstjenesten: Feil at politiet beslaglegger helikoptrene

Ansatte i Redningstjenesten er kritiske til regjeringens instruks om at politiet skal bruke redningshelikoptre til transport. Det kan gå ut over redningsoppdrag, mener de.