Lavere fiskeeksport

Det ble eksportert makrell, sild og andre pelagiske fiskeslag for til sammen 1,1 milliard kroner i november. Det er en nedgang på 9 prosent fra fjoråret.