Flere asylsøkere til Norge

Hittil i år er det kommet 7.033 asylsøkere fra 97 land til Norge. Det er om lag 100 flere enn til samme tid i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).