UDI lover ingen endring etter Olins film

UDI-direktør Frode Forfang gir filmskaper Margreth Olin lite håp om at Norge vil endre praksisen med å sende enslige mindreårige asylsøkere ut av landet så fort de fyller 18 år.