Jentas ekskjæreste vitner

Rune Øygard ønsket at jenta han er tiltalt for overgrep mot skulle ha en «liksom-kjæreste» for å dekke over forholdet til Øygard, mener jentas bistandsadvokat. Mandag vitner den tidligere kjæresten i ankesaken.