Ingen streik på Svalbard

Det blir ikke streik blant de ansatte i entreprenørselskapet LNS Spitsbergen. Seks timer før meklingsfristens utløp ble partene enige om et tillegg på 9 kroner.