Høyre vil samle tro under samme tak

En ny borgerlig regjering kan gi radikal nyordning for nye kirkebygg. Høyre ønsker at nye gudshus skal være flerbrukskirker. Det kan bety at kristne og muslimer må dele bygg.