Barneombudet krever innsats mot mobbing

Regjeringen svikter elevene som utsettes for mobbing i skolen, mener avtroppende barneombud Reidar Hjermann.