Hvaler: Rapporter om oljetilsølte fugler

Det er observert sjøfugler som er tilsølt av olje fra det havarerte konteinerskipet Godafoss i Hvaler nasjonalpark. Området har et svært rikt fugleliv.