• Scanpix

Solid resultat fra Hydro

Aluminiumskonsernet Hydro leverer et sterkt resultat for fjerde kvartal 2010 og for året som helhet. Fjoråret var et vendepunkt, mener konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.