Kortbruken økte med 10 prosent i fjor

I fjor økte bruken av kort med 10 prosent. I alt ble det gjennomført 1,1 milliarder kortkjøp.