• Samferdselsdepartementet vil ha slutt på oblatene.

Kleppa vil fjerne oblatene

Samferdselsdepartementet ønsker å avvikle ordningen med oblater på bilskiltene i løpet av året.