• NSB trenger konkurranse mener de borgerlige partiene. Scanpix

De borgerlige vil konkurranseutsette jernbanen

De borgerlige partiene er enige om at NSB trenger konkurranse om å få kjøre tog i Norge, og vil slippe private togselskaper til på det norske jernbanenettet.