Avinor sliter med flygelederbemanningen i sommer

Det er ikke bare en eventuell flygelederstreik som kan få konsekvenser for luftfarten. Avinor sliter også med bemanningen, noe som fører til forsinkelser.