Politidistrikter delt i synet på nye Politi-Norge

Landets 27 politidistrikter mener de bør bli langt færre, men er ikke enige om hvordan kartet i det nye Politi-Norge bør se ut.