Kommunene i Nord-Norge har best eldreomsorg

Kommunene i Nord-Norge har et bedre tilbud innen eldreomsorgen enn gjennomsnittet for norske kommuner.